Privatna škola

Privatni sati sa snowboard instruktorom su odlični za one koji žele da se proces poučavanja u potpunosti prilagodi njihovim mogućnostima. Ovakav način rada omogućava maksimalno individualiziran pristup te je odličan izbor ukoliko želite što brže napredovati.